Heidi von Weiler

Profielfoto_Heidi_von_Weiler
PERSOON: Heidi von Weiler (39), Zeist, communicatiedeskundige en moeder
BEGINSITUATIE: Herintreding arbeidsmarkt als ondernemer
IDEE: Heidewietska; bevorderen van communicatie tussen kind en volwassene
UITDAGING: Ontwikkelen van exportmogelijkheden
ROL iStart: Structuur, plan van aanpak, actiepunten, coaching
 

'Praktisch en professioneel'

 
Reden om te starten
“Na de geboorte van mijn kinderen heb ik ervoor gekozen om mijn oorspronkelijke vakgebied, communicatie, een tijdje gedag te zeggen en fulltime moeder te zijn. Toen de kinderen groter werden, ging mijn ondernemersbloed zich roeren en wilde ik tijdens de schooluren graag iets doen. Nu heb ik altijd veel ideeën van zeer uiteenlopende aard, maar ik ben uiteindelijk gestart met Heidewietska vanwege de geringe benodigde investering en omdat de activiteiten van Heidewietska in het verlengde liggen van mijn kennis en ervaring. Daarnaast kon ik bij het eerste begin in 2009 terugvallen op de contacten uit mijn vroeger opgebouwde netwerk.”
 
De onderneming
“Heidewietska introduceert producten die de persoonlijke communicatie tussen kind en volwassene stimuleren. Dat kan in spel- of trainingsvorm zijn en ook als evenement. Een bijzonder product is het rapport dat kinderen kunnen maken voor vader, moeder, opa, oma, leraar of lerares. Dat doen ze niet zozeer als absolute cijferbeoordeling. Het gaat er vooral om dat de volwassene een indruk krijgt hoe hij of zij door kinderogen wordt gezien. Dat levert prachtige resultaten op.”
 
De waarde van iStart
“De opstart van Heidewietska ging eigenlijk vanzelf. Ik ben nu eenmaal iemand van 'learning by doing'. Natuurlijk had ik wel enige kennis nodig, zeker toen ik in de herfst van 2011 kansen zag om mijn producten naar het buitenland te exporteren. Het contact met iStart werd gelegd na een presentatie van iStart bij de uitreiking van de Meaningful Profit Award. De bevlogen manier waarop iStart zich presenteerde, gaf mij het idee dat dit de aangewezen organisatie was om mij te helpen mijn plannen verder te ontwikkelen. Dat bleek ook het geval te zijn. Dankzij iStart had ik vrij snel na onze eerste ontmoeting een concreet plan van aanpak om het buitenland gericht te benaderen. Ik kon direct met de actiepunten aan de slag. Nu heb ik in Amerika voet aan wal en heb ik ook serieuze belangstelling uit Duitsland en Japan gekregen. iStart heeft structuur aangebracht in mijn plannen en mij de juiste kennis aangereikt om Heidewietska internationaal te lanceren. Ik kan hun dienstverlening in twee woorden samenvatten: "Praktisch en professioneel.”
 
Voor meer info kunt u kijken op de website van Heidewietska: www.heidewietska.nl