Product i - START

maatschappelijk verantwoord afscheid nemen

i - START bundelt de voor starters belangrijke disciplines en verzorgt onafhankelijke end-to-end maatwerk begeleiding van aspirant ondernemers naar een eigen onderneming.

In het i - START programma werken startende ondernemers nauw samen met ervaren bedrijfscoaches, krijgen zij de beschikking over een eigen adviseur voor het uitwerken van de fiscaal jurische aspecten van de door hun gewenste onderneming en zijn de noodzakelijke norariële stappen ingepland. De regie over de te doorlopen voorbereidingsfasen wordt door een i- START programmamanager gecoördineerd.

Het door i- START uitgestippelde programma voor startende ondernemers is uniek in zijn soort,  uiterst effectief en zeer kosten efficient omdat alle afzonderlijke procesfasen nauw op elkaar aansluiten.

Voor de praktische uitvoering van het i- START programma heeft i - START een eigen communicatie platform ingericht waarop kandidaten, coaches, bedrijfs-juridische adviseurs en notarissen samenwerken. Het platform zorgt voor een efficiente en veilige communicatie tussen kandidaten en de professionals die de kandidaat begeleiden naar zijn of haar zelfstandige onderneming. Het i- START platform is volledig web-based, waardoor eigen programmatuur niet nodig is. Een computer en een internetverbinding is dus genoeg om hieraan deel te kunnen nemen.

De unieke i - START aanpak is terug te voeren op:

-  Een persoonlijke programmamanager
-  Heldere werkafspraken
-  Gecontroleerde procesbegeleiding door professionals
-  Efficiënte uitvoering
-  Aanzienlijke tijdwinst van enkele maanden tot in sommige gevallen zelfs meer dan een jaar in vergelijking met de andere ons bekende aanbieders van startersbegeleiding

Kortom, het i - START programma is een uitgekiende aanpak voor het starten van je eigen onderneming met een zo hoog mogelijke slagingskans.