Missie & Visie

Missie

i - START begeleidt gemotiveerde aspirant ondernemers met behulp van een hoogwaardig en integraal
maatwerk programma naar zelfstandigheid met als doel de slagingskans van de nieuwe onderneming
met minimaal 20-30% te vergroten.

Visie

De open Nederlandse economie betekent een dynamische economische infrastructuur waarin het
bedrijfsleven alert op marktontwikkelingen moet inspelen. Vooral in economisch zware tijden zijn
hierdoor bedrijfsreorganisaties, vaak met personele consequenties, onvermijdelijk.

Gelukkig beschikken de meeste grotere ondernemingen in Nederland over een goed sociaal plan om
boventallig personeel te begeleiden naar ander werk, met veel aandacht voor omscholing en
outplacement.

Vaak echter ontbreekt een instrument voor gerichte ondersteuning van personeel dat
de stap naar het zelfstandig ondernemerschap wil zetten. De overgang van de beschermde
werknemerswereld naar een zelfstandig bestaan is echter niet eenvoudig en niet alle aspirant
ondernemers worden succesvol. Juist in deze meest kwetsbare fase van hun zelfstandig bestaan zijn
starters op zichzelf aangewezen en schieten werkgevers tekort in hun maatschappelijke
zorgplicht. Bovendien wordt de samenleving een gelegenheid onthouden om de economische dynamiek
met succesvolle starters te stimuleren.

i - START ondersteunt werkgevers en starters met de best mogelijke begeleiding
naar een duurzaam succesvol zelfstandig bestaan.