i - START

i - START, een programma voor een flexibele en intensieve begeleiding van boventallige werknemers die vanuit een vast dienstverband de stap naar zelfstandig ondernemerschap durven te nemen.

Voor de betrokken werknemers zijn dit spannende momenten en leidt dit tot vragen over de eigen toekomst perspectieven. Wat is mijn rol en functie in de nieuwe onderneming? Is mijn functie in de nieuwe werkorganisatie nog wel aanwezig? Komt er een ander management en wat vindt die van de zittende werknemers?
Helaas is uitstroom van medewerkers in deze situaties vaak onvermijdelijk.

Fusies, overnames en het snel reageren op veranderende markt-omstandigheden leiden in het bedrijfsleven sinds jaar en dag tot lastige keuzes. Keuzes waarbij het bedrijfsbelang voorop staat.

Met hulp van hun werkgever krijgen werknemers een unieke kans om een eigen toekomstpad in te slaan. 

Op deze wijze geeft de werkgever een bijzondere invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.