Transparantie werkgever

Transparantie

Gedurende het i - START programma heeft de werkgever behoefte aan inzicht in de voortgang die aspirant ondernemers maken in de voorbereiding van hun eigen onderneming.

Online kan de werkgever bekijken in welke procesfase de werknemers doorlopen en welke vorderingen zij maken.

Online accorderen van evaluatie rapporten inclusief het verzoek tot het vrijmaken van budget voor het doorstarten van de vervolg stap is de tweede belangrijke functie voor de werkgever. Op deze manier kent iedere doorlopen processtap een stop-go beslis moment.

Kortom i - START ondersteunt, informeert en budgetteert het totale proces voor de werkgever.

Volledigheidshalve wordt hier vermeld dat de werkgever geen inzage heeft in het kluis deel dat door de medewerkers wordt gebruikt.