Modulaire Programma Opbouw

Modulaire programma's

i - START is opgebouwd uit 5 verschillende programma modules die stap voor stap doorlopen kunnen worden.

De eerste stap selecteert direct na de intake kansrijke aspirant ondernemers. Alleen kandidaten die fase 1 succesvol afsluiten gaan aan de slag met de voorbereiding en hun eigen onderneming.

De te maken ondernemings voorbereiding verloopt in drie afzonderlijke stappen, te weten:

-  fase 2: opstellen bedrijfsplan,
-  fase 3: fiscaal en juridisch advies voor de gewenste onderneming,
-  fase 4: de feitelijke bedrijfsoprichting.

Als 5e fase is het mogelijk dat de net gestarte ondernemer nazorg in de vorm van coaching en begeleiding gedurende de eerste bedrijfsfase krijgt.

De modulaire aanpak leidt er toe dat de juiste kandidaten de juiste aandacht krijgen. Op deze wijze ontstaat een efficient proces en hebben kandidaten steeds een maximale focus in de voorbereiding van hun gewenste onderneming.

Voor de werkgever leidt de i - START aanpak tot beheersing van de kosten.