Verantwoord Ondernemen

i - START, een programma voor een flexibele en intensieve begeleiding van boventallige werknemers die vanuit een vast dienstverband de stap naar zelfstandig ondernemerschap durven te nemen.Met hulp van hun werkgever krijgen werknemers een unieke kans om een eigen toekomstpad in te slaan.
Op deze wijze geeft de werkgever een bijzondere invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Outplacement

Fusies, overnames en het snel reageren op veranderende markt- omstandigheden leiden in het bedrijfsleven sinds jaar en dag tot lastige keuzes. Keuzes waarbij het bedrijfsbelang voorop staat. Voor de betrokken werknemers van bedrijven zijn dit zeer spannende momenten en leidt dit tot vragen...

Lees verder

Transparantie werkgever

Gedurende het i - START programma heeft de werkgever behoefte aan inzicht in de voortgang die aspirant ondernemers maken in de voorbereiding van hun eigen onderneming. Online kan de werkgever bekijken in welke procesfase de werknemers doorlopen en welke vorderingen zij maken. Online...

Lees verder

Modulaire Programma Opbouw

i - START is opgebouwd uit 5 verschillende programma modules die stap voor stap doorlopen kunnen worden. De eerste stap selecteert direct na de intake kansrijke aspirant ondernemers. Alleen kandidaten die fase 1 succesvol afsluiten gaan aan de slag met de voorbereiding en hun eigen...

Lees verder

Kostenallocatie

Verdelen van i - START programmakosten tussen werkgever en werknemer is een serieus te overwegen optie. De werknemer krijgt immers een kans voor het opzetten van een eigen onderneming. Naar mate de eigen onderneming dichterbij komt, neemt het werknemers belang toe. De werkgever bepaald...

Lees verder

Strakke procesbegeleiding

i - START kent een uitgekiende web-based procesbegeleiding. Niet alleen biedt deze workflow applicatie met een eigen interactief communicatiekanaal met belanghebbenden en een digitale kluis in een beveiligde omgeving voor de aspirant ondernemer, de werkgever krijgt op basis van uitgebreide...

Lees verder