Testimonials

A dream comes alive. Wat vorig jaar rond deze tijd nog voornamelijk dromen in conceptvorm waren is inmiddels een bedrijf(je) welke zich positief ontwikkeld. Na het schrijven van het businessplan zijn diverse bezoeken gebracht aan de Piemonte en is het plan met verschillende wijnbedrijven...

Henri Sep
'Exclusieve Wijn uit Piemonte'

Meer testimonials

Disclaimer

1. Doel en gebruik website
Deze website is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over de dienstverlening van i - START. De website geeft een overzicht van producten, diensten en de dienstverlenende organisatie i - START. Tevens biedt de website de mogelijkheid om informatie te downloaden.
De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot het raadplegen of oproepen van de website. Het is de bezoeker van deze website onder geen enkel beding toegestaan de verkregen informatie anders toe te passen dan voor eigen gebruik, laat staan te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te exploiteren of benutten.

2. Rechten 
Aan de informatie die gepubliceerd is op de i - START website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, verkregen worden. Op alle van i - START afkomstige offertes zijn de i - START algemene voorwaarden van toepassing.

3. Links naar andere websites
Deze website bevat onder meer links naar andere websites. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, respectievelijk de websites waarvan uit deze website bezocht kan worden, zijn mogelijkerwijze niet in beheer van i - START. Onder geen enkel beding neemt i - START verantwoordelijkheid voor websites die via een link aan de website van i - START zijn gekoppeld.

4. Correct functioneren
i - START streeft er naar om haar website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat dit onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen ook het geval is. i - START aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van haar website.

5. Correctheid van informatie op de website
i - START streeft naar correcte informatieverstrekking middels haar website. Ondanks ons streven is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. Indien u dit mocht waarnemen verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij dit kunnen aanpassen.

© i - START 2011